Nordisk film

Nordisk Film är ett nordisk mediebolag inom Egmontkoncernen. Man finns representerade i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Verksamheten är specialiserad på allt från utveckling, produktion, marknadsföring och distribution av elektronisk underhållning.

 

Nordisk Film TV AB
I bolaget Nordisk Film TV AB, gör man på den svenska marknaden produktioner för Sveriges Televisions räkning, samt även till kanalbolagen TV4, Kanal 5 och Viasat. Man är medlem i Sveriges oberoende TV-producenter som är en intresseorganisation med syfte att tillvarata medlemmarnas rättigheter genom FRF, Filmproducenternas Rättighetsförening.

 

Historien bakom Nordisk film
Nordisk Film startades av Ole Olsen under namnet Ole Olsens Filmfabrik redan år 1906. Man är därmed en av världens äldsta verksamma filmbolag som kontinuerligt arbetat som produktionsbolag.

 

Nordisk Film A/S i rätten
En fildelare i Sala tilldömdes, enligt en dom som meddelades i Västerås, den 17 december 2013, av Västmanlands tingsrätt, att betala ett skadestånd om 4,3 miljoner kronor jämte ränta till Nordisk Film A/S.

Fildelaren hade gjort sig skyldig till att dela flera filmer på sajten SweBit. Enligt Rättighetsalliansen (tidigare Antipiratbyrån) skulle fildelaren ha delat 517 filmer och tv-serier. För den del målet rörde Nordisk Film handlade det till dem utdelade skadeståndet, framför allt om delningen av deckarfilmen Beck, Levande begravd. Fildelningen skulle ha delats redan den 15 maj 2010. Alltså runt en månad före själva premiären. Den dömde fildelaren skulle ha lagt upp Levande begravd för allmän nedladdning den 25 oktober 2010.

Nordisk Film yrkade i stämningen dels på ersättning för att fildelaren tillgängliggjort filmen för allmänheten, därtill yrkade Nordisk Film på ersättning för annan skada, jämte ränta på hela beloppet i enlighet med Räntelagen.

Cinema background with film strip
Cinema background with film strip

 

Kritik av domen
Till kritiken av domen hör att 1. Skadeståndet gäller ett uppladdningstillfälle (25 oktober 2010), 2. skadeståndet bygger på antaganden, värderingar eller en bedömningar. 3. det inte förekommer några verifierbara reala fakta, då det inte det inte finns några konkreta underlag att luta sig mot.

Det genom domen, och det till Nordisk Film, utdelade skadeståndet, som grundats enbart på antaganden, skattningar och bedömningar innebär att läget är rättsosäkert. Tingsrättens dom har, helt enkelt skapat ett trovärdighetsproblem för det svenska rättsväsendet.

 

Internationella media
Genom domen har det höga skadeståndet blivit en global, världskänd nyhet. Tidningar som The Guardian, Wall Street Journal och Pakistan Tribune tillhör de utländska medier som noterat domen.