Baluba

Det svenska produktionsbolaget Baluba grundades av Peter Settman 1989. Moderbolaget Baluba AB har två dotterbolag kopplade till de båda affärsområdena – TV-produktion och Event- & digitala medier. Peter Settman är kreativ chef i dotterbolaget Baluba Television AB vars verksamhet rör TV-produktion. För Baluba Event AB – med verksamhet inom event- & digitala medier – är Jenny Borthen chef.

Även om Baluba är ett svenskt bolag, ingår det sedan år 2010 i den finskägda mediakoncernen Northern Alliance Group.

 

I förgrunden
Balubas kända frontfigur är grundaren, och den tidigare ägaren och företagsledaren, Peter Settman. Settman har många strängar på sin lyra. Han är, förutom kreativ chef i Baluba Television AB, allt från TV-producent, till manusförfattare, programledare och skådespelare. Peter Settman är framförallt känd för en större publik genom programmen Ronny och Ragge, tillsammans med Fredde Granberg, underhållnings- och musikserien Så ska de låta och Dansbandskampen i SVT. Till de senare meriterna hör att han i SVT ledde talkshowen ”Settman på plats” vintern 2013-2014.

 

Settmans ledord för framgång
En väg till framgång är öppenhet för nya idéer och nya sätt att tänka.

 

Antal anställda
Baluba har 24 fast anställda och man sysselsätter runt ett hundratal frilansare.

 

Kuriosa
Ordet Baluba är ett slanguttryck i Stockholm, som betyder stålar, alltså pengar.Baluba 2

 

Kritik från Musikerförbundet
Att bolaget fokuserat på att generera pengar framstår tydligt av den kritik som Musikerförbundet riktade mot Baluba i samband med underhållningsserien Dansbandskampen i SVT.

Man menade från Musikerförbundets sida att Baluba-avtalet innefattade orimliga villkor och liknade dem vid slavkontrakt.

Grunden till detta var att de musiker som deltog i Dansbandskampen endast erhöll ett belopp om totalt 1 500 kronor i ersättning per orkester och program.

Musikerförbundet kom även att stämma SVT för kollektivavtalsbrott på grund av den för låga ersättningen. SVT å sin sida hävdade att kollektivavtalet inte var tillämpligt i just det här fallet, eftersom det var produktionsbolaget Baluba som skrivit avtal med dansbandens bolag. Därmed har kollektivavtalen frångått då andra regler gäller då ersättningsnivåerna fastställts efter förhandlingar mellan de i avtalen ingående parterna.

Trots att Musikerförbundet erbjöd banden en ersättning om 3 500 kronor per musiker för att inte medverka i ”Dansbandskampen”, var det inte någon som antog erbjudandet.

Förmodligen var den reklam de fick genom att delta i programserien av mer värde för dem än den erbjudna ersättningen från Musikerförbundet. Något som i förlängningen är en förklaring till varför Balubas minst sagt strategiska affärsmodell kom att bli framgångsrik.