Vad gör ett produktionsbolag?

Vad avses egentligen med ett produktionsbolag? Ett produktionsbolag skulle i princip kunna producera vad som helst. Alltså något som resulterar i en produkt av något slag vad det än må vara.

Fast det som avses med produktionsbolag handlar i regel oftast om produktion av material för TV-mediet eller ren filmproduktion.

 

Produktion av material för TV
De produktionsbolag som producerar material för TV kallas helt enkelt TV-produktionsbolag. Målgruppen för TV-produktionsbolagens produkter är oftast de kommersiella kanalbolagen på den svenska marknaden, även om Sveriges Television kan och har köpt produkter från TV-produktionsbolag.

Vad är det då för produkter som TV-produktionsbolagen producerar? Främst handlar det om att de producerar TV-program. Fast de kan producera och sälja allt från programinslag, musikvideor och andra typer av material avsett för televisionen.

Det händer som sagt att Sveriges Television köper produkter från TV-produktionsbolag. Fast en stor del av SVT:s programutbud produceras av SVT själva, så kallad in-house-produktion.

 

Filmproduktionsbolag
Då det gäller filmproduktion handlar det om den hela det kreativa och hantverksmässiga arbetet, från idé till färdig produkt. Något som inkluderar hela processen med att framställa spel- eller animerad film.

Själva filmproduktionsprocessen består av fem steg. Från det att idén antagits behöver den utvecklas till ett filmbart manus. Bland annat undersöks om det finns någon marknad för manuset.

Därefter så inleds den så kallade förproduktionen. Det är då som arbetet planeras in i minsta detalj. Producenten ser till att tillsätta en regissör och produktionsledare. En budget upprättas och man fortsätter rekryteringen av rollsättare, inspelningsledare, scenografer, fotografer och andra nyckelpersoner. Därefter sätter man ett detaljerat inspelningsschema, så är det klart för inspelning.

Under inspelningsfasen behövs fler anställda.

Man rekryterar bland annat rekvisitörer (attributörer), scripta, regiassistenter och redigerare med flera. Vid själva inspelningen spelas filmen in i den mängd tagningar som behövs.

Därefter vidtar efterproduktionen som bland annat innebär att filmen sätts samman till en helhet. För- och eftertexter fogas in i filmen. De visuella effekterna görs och fogas även de in i filmen.

Slutligen dags för distribution och lansering. Något som innebär att filmen går upp på biografer eller säljs till TV-kanaler. Ibland händer det att de lanseras direkt till video eller dvd.

Movie clapboard and film reel
Movie clapboard and film reel

 

Produktionsbolag som säljer till företag
Det finns även produktionsbolag som erbjuder sina tjänster direkt till företag. Ofta i form av reklamfilmer, informationsfilmer, musik, podcasts eller hemsidesproduktion och annat.

 

Framgångssaga
Det svenska produktionsbolaget B-Reel hamnade tack vare sin dokumentärsatsning, långfilmen om Olof Palme, på tidningen Forbes ranking av de 100 mest snabbväxande företagen.

 

Oavsett vem man producerar för behöver man hålla sig kreativ och det gör man bland annat genom att äta näringsriktigt. Här finner du en mängd recept för inspiration.