Produktionsbolag

Baluba

Det svenska produktionsbolaget Baluba grundades av Peter Settman 1989. Moderbolaget Baluba AB har två dotterbolag kopplade till de båda affärsområdena – TV-produktion och Event- & digitala medier. Peter Settman är […]