Håll ditt produktionsbolag vid liv!

Under pågående pandemi och under den efterföljande krisen är det många bolag som går under. Det måste dock inte vara så. Om du driver ett produktionsbolag och letar efter tips på hur du kan få ditt bolag att överleva lite längre, trots att branschen ser ut som den gör, då är det här en text för dig.

Verksamhet utan kunder

Många produktionsbolag har tappat kunder och fortsätter göra det som en effekt av den pågående krisen. Det behöver inte betyda slutet för bolaget om det finns en plan på hur bolaget ska hantera den här formen av kris. Få bolag planerar förstås för en kris, men bolagen som överlever är snabba på att lägga om när eventuella kriser inträffar.

Om ditt produktionsbolag har tappat många kunder kan det vara läge att göra en marknadsanalys och fundera över hur du skulle kunna utveckla ditt bolag för att nå nya kundgrupper. Exempelvis kanske ditt produktionsbolag kan göra informationsfilmer om den pågående krisen, hjälpa vården nå ut med information eller på något annat innovativt sätt hitta kunder som bolaget inte har haft tidigare. På det sättet kan ditt bolag undvika att tillhöra antalet produktionsbolag som gått under till följd av krisen.

Det kan också vara smart att fundera över om ditt produktionsbolag har rätt till någon form av omställningsstöd. På det sättet kan en del av utgifterna för bolaget täckas med hjälp av statliga medel. Samtidigt är det många bolag som krisar och lika många som söker stöd.

Ett annat sätt att komma vidare på kan vara genom att samarbeta med andra som befinner sig i en liknande situation. Genom att samarbeta och hjälpas åt kan olika produktionsbolag lösa sina gemensamma problem tillsammans.