Filmproduktion

Filmproduktion är den producerande delen av filmbranschen, den del vars främsta uppgift är att skapa och utveckla nya sätt att både visa, spela in och ta del av film på. Ett exempel på en sådan utveckling är när VHS och DVD blev något som förekom mer eller mindre i var människas hem, då blev det ännu lättare att ta del av filmen som medium. Något som sedan har utvecklats till dagens streaming-tjänster av olika slag. Numera omsätter vissa företag som sysslar med filmproduktion mångmiljonbelopp. De företagen återfinns främst i Bollywood i Indien, men också i Hollywood i USA. Det förekommer bolag som arbetar med filmproduktion som omsätter stora pengar i Sverige och andra delar av världen också, dock är de vanligast i områdena nämnda ovan.

Det är många olika yrkesgrupper som är verksamma inom filmproduktion allt ifrån manusförfattare, skådespelare, tekniker, redigerare, ansvariga för ljud-och ljus, sminköser, rekvisitörer, scenografer, ja, listan kan göras väldigt lång. Och ändå kan viss typ av filmproduktion genomföras genom att en person sitter vid sin dator. Att producera film tar tid, alltifrån ett år, för en mindre produktion till uppemot tre år för större produktioner. Det beror till stor del på att det ingår många moment i filmproduktion. Först ska idén till filmen provas och utvecklas, sedan ska eventuella repetitioner och inspelningen äga rum och när det är gjort väntar ett omfattande redigeringsarbete. Dessutom kostar produktionen ofta mycket pengar, men det går att lösa exempelvis via enklare.se och andra liknande ställen.

Filmbranschen

Filmbranschen är en bransch som är högst konkurrenskraftig och där det verkligen gäller att känna rätt människor och veta hur en bäst utnyttjar sina kontakter. Andra saker som filmbranschen är kända för är att det länge var fler män en kvinnor aktiva bakom kameran, något som många arbetat aktivt med att förändra.

För att ta sig in i filmbranschen finns det olika knep att ta till, antingen finns det olika utbildningar att förkovra sig i eller så kan man söka en praktikplats hos något produktionsbolag som man är intresserad av. Eller så kan man försöka pitcha sin filmidé direkt till någon av de större aktörerna inom filmbranschen. En pitch är en kort presentation av sin idé, något som kan liknas vid begreppet hisspresentation, det vill säga en presentation som är så kort att du skulle kunna presentera den under de få minuter som det tar att åka hiss på mellan den lägsta och högsta nivån på i ett hus. Den som framför pitchen har ofta varit med och skrivit manuset som den blivande filmen ska baseras på. Ibland skrivs pitchen före manuset för att i ett tidigare skede locka till sig skådespelare och andra medarbetare och för att projektet ska få finansiering i tid. Oftast behöver pitchen ett unikt element för att gå hem samt något som den som tar del av pitchen redan kan relatera till och som den personen redan känner igen.

Att syssla med filmproduktion inom filmbranschen kanske verkar lätt och glamouröst, men det ligger en hel del jobb bakom arbetet.